Dirk Breuer (railsbros_dirk)

Ruby Hacker / Software Constructor / full-time Geek / Coffee Nerd / Apple Fanboy / Podcaster / Freelancer / Daddy

Twoje tematy

Dodatkowe materiały

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Twoje wydarzenia"